Print deze pagina

Home

RNJ Bouwmanagement & Advies is een jong, ambitieus en onafhankelijk bouwmanagement en bouwkundig adviesbureau waar kwaliteit en transparantie voor u als opdrachtgever hoog in het vaandel heeft staan en dat het complete bouwproces voor u kan begeleiden, van ontwerp naar oplevering tot en met nazorg.
Wij onderscheiden ons door u een totaal product aan te bieden met duidelijkheid vooraf, rekening houdend met uw specifieke wensen, zonder de details uit het oog te verliezen.
Onze onafhankelijkheid van marktpartijen zoals architecten, bouwers, adviseurs, installateurs, toeleveranciers voor inrichting, enzovoort maakt dat wij altijd optimaal uw belangen kunnen behartigen. Onze meerwaarde komt het beste tot zijn recht wanneer wij in een vroegtijdig stadium, bij de eerste ideeën, al met u in gesprek zijn.
Onze visie is dat project/procesmanagement altijd gericht moet zijn vanuit de strategische koers van onze opdrachtgever. Of wij diensten leveren of producten op uitvoerend niveau, het adviseren van diensten op tactisch niveau of het uitzetten van een koers op strategisch niveau.

Innovaties en bouwregelgevingen zijn aan voortdurende wijzigingen onderhevig. Onze uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van bouwen en al datgene wat daaraan onverbrekelijk verbonden is kunnen wij u hierbij op weg helpen.
RNJ Bouwmanagent & Advies staat u graag terzijde bij nieuwbouw, verbouw of renovatie. Onze aanpak is efficiënt, oplossingsgericht en altijd afgestemd op uw kwalitatieve en budgettaire doelen.

Wij kunnen met de grootste zorg en betrokkenheid een rol spelen bij een bouwkundig advies, een ontwerp of de uitvoering. Uiteraard zijn combinaties ook mogelijk.

Voor aanvullende informatie of vragen kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. Ook kunt u ons telefonisch bereiken op 06-21555448.