Print deze pagina

Bouwmanagement

RNJ Bouwmanagent & Advies kan u tijdens het gehele bouwproces terzijde staan, maar u kunt ons uiteraard ook inschakelen voor de afzonderlijke onderdelen van onze dienstverlening.

Het bouwproces is een bijzonder complex proces, waarbij meerdere disciplines tegelijk op elkaar afgestemd moeten worden. In de praktijk leidt dit tijdens zowel de ontwerpfase als in de uitvoering nog wel eens tot grote fouten. Ook wel faalkosten genoemd.
Een goed bouwtoezicht en extra controle op de bouwplaats is daarom zeer belangrijk. Hiermee worden deze fouten, die alleen tot vertraging en grote schade leiden, tijdig geconstateerd en faalkosten tot een minimum beperkt.

Onze dienstverlening verloopt in een breed spectrum van alle facetten in de bouwsector. Hieronder zijn een aantal van onze specialisaties uiteengezet:

•    Opstellen van (Technisch) Programma van eisen (TPvE);
•    Uitvoeren van vooropnames / 0-metingen;
•    Opstellen van opleveringsrapportages;
•    Bouwkundige adviezen in de breedste zin van het woord;
•    Projectbegeleiding vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase;
•    Opstellen van zowel interne- als externe planningen;
•    Toetsingen van begrotingen / offertes derden;
•    Begeleiden en adviseren bij aanbestedingen;
•    Begeleiden en toezicht voor sloopwerkzaamheden;
•    Verzorgen van werkomschrijvingen;

Heeft u een specifieke vraag dan kunt u het contactformulier invullen voor meer informatie of u kunt bellen om een afspraak te maken.